Poznaj wykonane przez nas prace

Pracownicy firmy Master-Bud niejednokrotnie mieli okazję pokazać swoje możliwości przy montażu okien oraz montażu drzwi. Klienci, zgłaszający się do naszej firmy, mogą liczyć na zakup między innymi najwyższej jakości parapetów wewnętrznych, a także okien PCV i wielu innych elementów stolarki okienno-drzwiowej, których pełno w naszej ofercie. Zachęcamy do zapoznania się z dotychczas wykonanymi realizacjami, a w przypadku jakichkolwiek pytań – do kontaktu z naszym przedstawicielem.

 

Powiązane przetargi (23 szt.):       

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSERWACJI : - POLEGAJĄCEJ NA WYMIANIE BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR 11 JW. 3797 W GIŻYCKU UL. WOJSKA POLSKIEGO 21; - POLEGAJĄCEJ NA WYMIANIE BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR 12 JW. 3797 W GIŻYCKU UL. WOJSKA POLSKIEGO 21; - POLEGAJĄCEJ NA WYMIANIE BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR 19 JW. 3797 W GIŻYCKU UL. WOJSKA POLSKIEGO 21.
Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko

DOSTAWA I INSTALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ W REALIZOWANYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM CENTRUM GMINY
Zamawiający: Gmina Terespol, Terespol

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAPRAWY, WYMIANY DRZWI GARAŻOWYCH METALOWYCH W BUDYNKU NR 193 W DĘBLINIE - 87/10/N
Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4219, Dęblin
Roboty budowlane w zakresie naprawy, wymiany drzwi garażowych metalowych w budynku Nr 193 w Dęblinie


WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKACH NR 1, 3, 7, 10, 14 PRZY UL. LWOWSKIEJ 5 W RZESZOWIE,WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKACH NR 2, 3 PRZY UL. LWOWSKIEJ 4 W RZESZOWIE, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKACH NR 1, 4 PRZY UL. HOFFMANOWEJ 10 W RZESZOWIE,NAPRAWA USZKODZONEGO OGRODZENIA ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ BRAMY W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. HOFFMANOWEJ 10 W RZESZOWIE
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin
Przedmiotem zamówienia jest: - wymiana stolarki drzwiowej w budynkach nr 1, 3, 7, 10, 14 przy ul. Lwowskiej 5 w Rzeszowie -wymiana stolarki drzwiowej w budynkach nr 2, 3 przy ul. Lwowskiej 4 w Rzeszowie -wymiana stolarki drzwiowej w budynkach nr 1, 4 przy ul. Hoffmanowej 10 w Rzeszowie - naprawa uszkodzonego ogrodzenia oraz dostawa i montaż bramy w kompleksie wojskowym przy ul. Hoffmanowej 10 w Rzeszowie, Lokalizacja: budynki nr 1, 3, 7, 10, 14 przy ul. Lwowskiej 5 w Rzeszowie budynki nr 2, 3 przy ul. Lwowskiej 4 w Rzeszowie budynki nr 1, 4 przy ul. Hoffmanowej 10 w Rzeszowie kompleks wojskowy przy ul. Hoffmanowej 10 w Rzeszowie Szczegółowy zakres robót określają: -Przedmiar robót - stanowiący załączniki nr 1,1a,1b ,1c,1d do SIWZ; -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ

ROBOTY BUDOWLANE - W ZAKRESIE WYMIANY BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR. 156 DĘBLIN - TWIERDZA 34/11/N
Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4219, Dęblin

WYMIANA BRAM STALOWYCH W BUDYNKACH NR 3, 4, 5 W KOMPL. WOJSKOWYM W SITAŃCU.
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin

WYMIANA OGRODZENIA KOŚCIOŁA PARAFII WOJSKOWEJ RZYMSKOKATOLICKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAPRAWY BRAM GARAŻOWYCH BUDYNKÓW NR 72, 91 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W ZAMOŚCIU PRZY UL. LUBELSKIEJ
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin

DOSTAWA KŁÓDEK ATESTOWANYCH - KLASY C
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin
Dostawa kłódek zatrzaskowych atestowanych - klasy C - szt. 600.

ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ MECHANICZNYCH W BUDYNKACH NR 118, 119, 120, W BUDYNKACH NR 121, 122, 123 ORAZ W BUDYNKU NR 124 W J.W. STAWY
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin

NAPRAWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO W KOMPLEKSIE TECHNICZNYM RADOSZKI
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Kraków
Przedmiot i zakres robót budowlanych :
- demontaż :
1. Demontaż 18 rzędów drutu kolczastego przymocowanego do słupów żelbetonowych z usunięciem istniejących uchwytów - 930 m
2. Transport materiałów z rozbiórki - drutu kolczastego i uchwytów stalowych do m. Sandomierz- 1 kpl. (ok. 7 km)
3. Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kategorii III - 256,62 m2
4. Wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych - 51,32 m3
5. Wykonanie deskowania cokołów - 256,62 m2
6. Wykonanie cokołów z fundamentami betonowymi - 855 m
- ogrodzenie :
1. Wykonanie ogrodzenia z siatki (Siatka z drutu Ø 4 mm, i oczkach 50x50 mm) na istniejących słupkach betonowych , wysokość siatki 2 m - cztery rzędy drutu linki przymocowane do wcześniej wykonanych uchwytów stalowych, dolna część siatki zatopiona w wykonanym cokole betonowym na głębokość 10 cm - 930 m (RYSUNEK NR 1)
2. Naciągnięcie i przymocowanie do istniejących słupów prefabrykowanych czterech rzędów drutu ostrzowego do wcześniej wykonanych i przymocowanych uchwytów stalowych - 930 m
3. Naprawa słupków betonowych : oczyszczenie podłoża, gruntowanie, uzupełnianie ubytków betonu oraz nałożenie warstwy kleju (atlas plus) na całej powierzchni słupka, zagładzenie pacą stalową - wyrównanie powierzchni i pomalowanie farbą do betonu - 373 szt.
- bramy i furtka :
1. Wykonanie i montaż 2 bram wjazdowych uchylnych o szerokości 6,0 m i wysokości 2 m wraz z zamontowaniem wysięgników i nitek drutu ostrzowego w odstępie co 15 cm do bramy pod kątem 45 stopni. Skrzydła bram zamontowane na 3 zawiasach Fi = 50( zamontowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podważenie lub wybicie czopa), wyposażone w zasuwę umożliwiającą ich zamykanie na kłódkę od wewnątrz. Konstrukcja skrzydła bramy wykonana z profilu zamkniętego 60x60x4.Wypełnienie bram - profil 25x25x3 co 50 mm. Skrzydła bram zamontowane na słupkach stalowych o profilu zamkniętym min. 160x160x5 - (RYSUNEK NR2)
2. Wykonanie i montaż furtki wraz z e słupami o wymiarach 100 x 200 cm, - 1 szt. (RYSUNEK NR 3)

WYKONANIE I MONTAŻ BRAM GARAŻOWYCH OCIEPLANYCH Z NAŚWIETLAMI W BUDYNKU NR 75 W KIELCACH, UL. WOJSKA POLSKIEGO 300
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Kraków
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż bram garażowych ocieplanych z naświetlami w budynku nr 75 w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 300

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYMIANIE BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKACH NR 3 I 12 W RZESZOWIE, UL. LWOWSKA 5
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie bram garażowych w budynkach nr 3 i 12 w Rzeszowie, ul. Lwowska 5.

DOSTAWA I MONTAŻ SKRZYDEŁ DRZWI WEWNĘTRZNYCH W POKOIACH I GABINETACH BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA
Zamawiający: Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ, Nałęczów
dostawa wraz z montażem drzwi wewnętrznych do pokoi szt 102 oraz drzwi łazienkowych szt 87


WYKONANIE I MONTAŻ BRAM GARAŻOWYCH OCIEPLANYCH Z NAŚWIETLAMI W BUD. NR 79 UL. WOJSKA POLSKIEGO 300 - KIELCE
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Kraków
- brama stalowa dwuskrzydłowa wymiary: S=3150mm, H =3600mm z drzwiami o wym. S = 800 mm, H = 2050 mm - sztuk = 4 ;
- brama stalowa dwuskrzydłowa wymiary: S=3150 mm H=3600 mm bez drzwi - sztuk = 16;
- ościeżnica - brama przygotowana do zamocowania do istniejących ościeży stalowych;
- skrzydło - konstrukcja z profili stalowych zamkniętych zimnogiętych 60x40x2 mm malowanych podkładowo;
- poszycie zewnętrzne - blacha T-12 gr.0.5 mm stalowa ocynkowana i lakierowana hutniczo RAL 8012;
- poszycie wewnętrzne - blacha T-5 gr.05 mm stalowa ocynkowana i lakierowana hutniczo RAL 1015;
-ocieplenie - styropian EPS-EN gr. 5 cm;
- zawiasy - stalowe łożyskowane ze smarownicą, przyspawane do konstrukcji;
- naświetlenie - okna o wym. 75,00 x 47,16 cm, w górnej części bramy w konstrukcji z profili ocynkowanych, zamkniętych, wypełnionych płytami komorowymi z poliwęglanu dwukomorowego o grubości 10 mm, kolor kristal;
- bramę należy wyposażyć w system uszczelek na styku brama ościeżnica, aby zapewnić dobrą izolację termiczną w pomieszczeniu;
- zamknięcie - zamek Kastel 2 z ryglami góra - dół, z możliwością otwarcia z zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia;
- drzwi w bramie zamykane zamkiem patentowym Gerda z klamkami i szyldami;
- w skrzydłach bram i drzwi przejściowych należy wykonać uchwyty przystosowane do zamknięcia na kłódki patentowe;
- zabezpieczenie - stopki sprężynowe z gumową końcówką jako blokada skrzydła;
- współczynnik przenikania ciepła dla bramy powinien wynosić U = 1,0 W/m2;

ZAKUP I MONTAŻ OKIEN, ZAKUP I MONTAŻ BRAM ROZWIERNYCH DWUSKRZYDŁOWYCH , ORAZ ZAKUP I MONTAŻ BRAMY PRZEMYSŁOWEJ SEGMENTOWEJ, ZAKUP I MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH I ALUMINIOWYCH
Zamawiający: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3 w Dęblinie, Dęblin
Zakup i montaż okien- szt. 107, zakup i montaż bram rozwiernych dwuskrzydłowych - szt. 2, zakup i montaż bramy rozwiernej dwuskrzydłowej szt. 1, zakup i montaż bramy przemysłowej segmentowej - szt. 1, oraz zakup i montaż drzwi aluminiowych i drewnianych- szt.12


ZAKUP I MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WEDŁUG ZESTAWIENIA OPISU I RYSUNKÓW WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM NA ZADANIE 42741 KRAKÓW.
Zamawiający: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, Jarosław
Zakup i montaż stolarki drzwiowej według zestawienia opisu i rysunków wraz z dostawą i montażem na zadanie 42741 Kraków.


DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH ŚWIETLIC I REMIZO - ŚWIETLIC W MIEJSCOWOŚCIACH LUDWIN, ZEZULIN PIERWSZY , ZEZULIN DRUGI, CZARNY LAS, GM. LUDWIN.
Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin
Dostawa oraz montaż drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych w budynkach świetlic i remizo - świetlic w miejscowościach Ludwin, Zezulin Pierwszy , Zezulin Drugi, Czarny Las, Gm. Ludwin Zadanie 1 1) Świetlica wiejska Zezulin Drugi Dostawa drzwi zewnętrznych z blachy stalowej tłoczonej, pokryte winylem w kolorze brązowym, o szerokości w świetle ościeżnicy 80 wraz z ościeżnicą oraz zestaw specjalnych kołków rozporowych z metalową tulejką rozprężną 10x152mm - 3kpl + Pianka montażowa 750ml - 6szt. 2) Świetlica wiejska Czarny Las Dostawa drzwi zewnętrzne z blachy stalowej tłoczonej, pokryte winylem w kolorze brązowym, o szerokości w świetle ościeżnicy 90 wraz z ościeżnicą oraz zestaw specjalnych kołków rozporowych z metalową tulejką rozprężną 10x152mm - 1kpl + Pianka montażowa 750ml - 2szt. Zadanie 2 1) Remizo-świetlica Zezulin Pierwszy Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych dwudzielnych w kolorze białym z futryną + kpl klamek+ 1 kpl zamek wym. zew. wys. 2,1m szer. 1,50m -1 szt. 2) Remizo - świetlica Ludwin Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych dwudzielnych w kolorze białym z futryną + kpl klamek+ 1 kpl zamek wym. zew. wys. 2,1m szer. 1,50m -2 szt. 

WYMIANA BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR 22, PRZY UL. 29 LISTOPADA 1 W PRZEMYŚLU
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych polegających na wymianie bram garażowych w budynku nr 22, przy ul. 29 Listopada 1 w Przemyślu. Szczegółowy zakres robót okreslają:

DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI DO BUDYNKU E-40 I G-35 W INS.
Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

ZAKUP STOLARKI DRZWIOWEJ STALOWEJ WG ZESTAWIENIA I RYSUNKÓW WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM NA WSKAZANE MIEJSCE NA ZADANIE 43951 JAWIDZ
Zamawiający: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, Jarosław

DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH ORAZ STOLARKI OKIENNEJ PCV W BUDYNKU REMIZY OSP DRATÓW I SP DRATÓW
Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin    

 

 

Biuro Handlowe

Adres
ul.Bursaki 14, 20-150 Lublin
Telefon
+48 81 525 81 57
e-mail
info@master.lublin.pl

Salon Firmowy

Adres
ul. Rusałka 1, 20-103 Lublin
Telefon
+48 81 532 84 97
e-mail
rusalka@master.lublin.pl
wykonanie: kasai1.com